מפגש מס' 2 של שותפי גליל 2048- מהלך משותף של שותפות ישראל 2048 ולמרכז עתודות צפון.
באירוע השתתפו כ- 50 אנשי מפתח וארגונים מובילים בגליל: נציגי ממשל, רשויות, מגזר עסקי, מגזר חברתי, אנשי אקדמיה, תקשורת, גורמי תכנון, מנכ"לי אשכולות ועוד.
השותפים מייצגים את כלל הסקטורים והמגזרים כשמטרת השותפות הינה הפיכת הגליל למנוע צמיחה לאומי ולמרכז חיים עצמאי לאוכלוסייה המחפשת איכות חיים, הזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.