Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

אודות

אנו חיים באחת משעותיה היפות ביותר של מדינת ישראל, מבחינת שגשוג ויכולות. זו נקודת זמן היסטורית בה אנו מחויבים לקחת אחריות מתוך הזדמנות ולא מתוך משבר. בעת הזו ניתן לתכנן ולבנות את הפרק הבא בסיפור של המדינה מתוך עוצמה, ראייה רחבה וחזון.
עד שנת 2048 צומחת אוכלוסיית ישראל בקצב ייחודי וצפוייה להגיע לכ-17 מיליון תושבים, כאשר 13 מיליון מהם יתגוררו בין נצרת לקריית גת, בעוד שכ-4 מיליון בלבד צפויים להתגורר בנגב ובגליל.

לאור המגמות המסתמנות, פוטנציאל ההנהגה והמחקרים התומכים – הנגב והגליל מהווים קרקע פורייה ובשלה לצמיחה בקנה מידה לאומי.

החזון

מדינת ישראל ממקסמת את אפשרויות הצמיחה שלה, משגשגת במגוון תחומי החיים בכל האזורים ועבור כל תושביה.

המטרה

הנגב והגליל יהפכו למנועי צמיחה לאומיים ומרכזיי חיים עצמאיים המהווים אבן שואבת לאוכלוסייה המחפשת איכות חיים, הזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.

היעד

בשנת המאה למדינה, הנגב והגליל יהוו בית ל 8 מיליון אנשים, 3.5 מיליון בנגב ו 4.5- מיליון בגליל (כולל חיפה), החיים בשני מרכזים נוספים.

מדינה אחת. שלושה מרכזים

התכנית: לפתח וליישב את הנגב והגליל, כך שיהפכו למרכזי חיים עצמאיים ומשגשגים, אשר יהוו אבן שואבת לאוכלוסייה המחפשת איכות חיים והזדמנויות להגשמה עצמית וישמשו כמנוע להתפתחות וצמיחה לאומית.

תכנית העבודה מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים אשר דורשים את מירב משאבי הקרקע, התקציב והזמן, התכנון והיישום: דיור, תחבורה, תעסוקה, וסביבה לצד ארבעת התחומים המרכזיים יש לייצר יתרון יחסי בעיירות הפיתוח ובערים הערביות והחרדיות, בהיבטי החינוך, התרבות והבריאות, כל זאת על מנת לצמצם פערים ולהוות קטליזטור לצמיחה.

השותפות – קבוצת המאה

קבוצת המאה היא הכח המניע לקידום המיזם ופיתוחו הגיע מאנשי מפתח וארגונים מובילים בישראל שפגשנו לאורך הדרך: נציגי ממשל, רשויות, מגזר עסקי, מגזר חברתי, בעלי הון ופילנתרופיים מובילים, אנשי אקדמיה בכירים מדיסציפלינות שונות, אנשי תקשורת, גורמי תכנון ועוד. סך השותפות, והאנשים שמרכיבים אותה, ייצגו את כלל הסקטורים והמגזרים בישראל ויהיו בעלי יכולות וכוחות ביצוע והשפעה מדינית-אקדמית-משפטית-תקשורתית ברמה הגבוהה ביותר.

 

שתף