בואו לקחת חלק

ביצירת המרכזים החדשים של ישראל

ליזום

בואו ליזום ולקדם פעילות תרבותית, עסקית, חברתית, טכנולוגית ועוד

לחיות

בואו לחיות בערי ויישובי הנגב והגליל

להשפיע

בואו להשפיע ולקחת חלק ממשי במיזם ישראל 2048 – עתיד משותף

זה הזמן להצטרף למהלך אחד שמחבר את כולם, משנה את פני עתיד המדינה ויוצר את המרכזים החדשים של ישראל בנגב ובגליל.

לחזון המלא של ישראל 2048 היכנסו לאתר www.2048.org.il

1-800-215-216 חותמים על החזון

תנועת אור הוקמה בשנת 2002 במטרה להפוך את ישראל למדינה שהכי טוב לחיות בה.
אנו מאמינים כי בנגב ובגליל טמון הסיפור הערכי והמעשי של דורינו שיכול לחבר את כולנו.
בשנתיים האחרונות יזמנו עם מאות שותפים מכל גוני הקשת את חזון "ישראל 2048 – עתיד משותף".
המשימה שלנו – להשפיע על הביצוע הממשלתי להשקעות מונחות חזון כולל ולסייע לחלוצי העתיד, ליצור ערים שוות, משגשגות ומושכות בנגב ובגליל, המרכזים החדשים של ישראל.

הקמנו

8

ישובים חדשים
בנינו

93

מבני ציבור וקהילה
הרחבנו

50

מושבים וקיבוצים
גיבשנו

34

גרעיני התיישבות
חיזקנו

13

ערים
ישבנו כ

45,000

חלוצות וחלוצים