Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

צמיחה דמוגרפית מהירה בישראל

עד שנת 2048, אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה ולהגיע ל- 17 מיליון תושבים. אם ימשיכו המגמות הנוכחיות, 13 מיליון תושבים יגורו במרכז, בעוד ש-4 מיליון בלבד צפויים להתגורר בנגב ובגליל.

עד שנת 2048, אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה ולהגיע ל- 17 מיליון תושבים.
אם ימשיכו המגמות הנוכחיות, 13 מיליון תושבים יגורו במרכז, בעוד ש-4 מיליון בלבד צפויים להתגורר בנגב ובגליל.

שתף

סקר:

באיזו שכונה היית רוצה לחיות?