Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

מספר המשכורות לרכישת דירה במרכז

מקור: נתוני למ"ס מחירי דירות, ביטוח לאומי שכר 2014

מקור: נתוני למ"ס מחירי דירות, ביטוח לאומי שכר 2014

שתף

סקר:

מהם התחומים העיקריים שעל המדינה לתכנן ולפתח כבר היום, כדי להתכונן באופן מיטבי למדינה של כ-17 מיליון תושבים?