Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

יחס חוב תוצר

מקור: משרד האוצר

מקור: משרד האוצר

שתף

סקר:

איכות חיים נמדדת בשירותי הפנאי שהעיר מציעה ומספקת, מה לדעתכם חשוב שתהיה בעיר ראשית?