לא ממתינים, מתכננים.
היום התכנסנו בפעם השלישית, שותפים ואנשי מפתח באזורנו כדי להמשיך ולהוביל את התהליך לתכנון אסטרטגי של מפת מנועי הצמיחה בנגב בשנת 2048.
זכינו לראות פוליטיקאים תושבי הנגב, המאמינים בו ובנכסיו, המתחייבים לסייע להפוך את הנגב למרכז החדש.