גיבוש הסכמה על תפיסת תכנון ארוך טווח של המרכזים החדשים.

בהשתתפות גורמי ממשל, אנשי מקצוע משפיעים וגורמי מפתח מובילים.