אם רוצים לחשוב ביחד איזו מן מדינה נראה פה בעוד 30 שנים, כבר עכשיו היזמים ויזמיות צריכים להתניע.
וזה בדיוק מה שעשינו ביריד הראשון של המרכזים החדשים של ישראל.
תראו בעצמכם.