Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

כנסים ואירועים

אירועי עבר

יריד המרכזים החדשים של ישראל

החלוצים של היום, היזמים של מחר, ביריד ״המרכזים החדשים של ישראל״.
10 יולי, 2019 17:00
שדרות רוקח 80 תל אביב

מפגש שותפי נגב 2048

מפגש חגיגי עם מועצת הנגב ועשרות שותפות ושותפים נגביים, בו מוצגים תוצרי העבודה המשותפת יחד.
17 יוני, 2019 17:30
ההגנה 30 באר שבע

מפגש שותפי גליל מס' 2

מפגש מס' 2 של שותפי גליל 2048- מהלך משותף של שותפות ישראל 2048 ולמרכז עתודות צפון.
7 אפריל, 2019 16:30
עיריית עראבה, אולם, קומה 2

מפגש "קבוצת המאה"

עשרות מבכירי המשק הישראלי - התכנסו לחתימה חגיגית על עקרונות חזון "ישראל 2048 - עתיד משותף"
14 מרץ, 2019 14:30
שדרות רוקח 80 תל אביב

מפגש שותפי גליל מס' 1

עשרות אנשי מפתח מאיזור הגליל התכנסו לגיבוש יוזמות לעתיד הגליל כחלק ממהלך "ישראל 2048 - עתיד משותף".
4 מרץ, 2019 14:00
פארק ההייטק בר-לב

מפגש שותפי נגב מס' 2

לא ממתינים, מתכננים. היום התכנסנו בפעם השלישית, שותפים ואנשי מפתח באזורנו כדי להמשיך ...
26 פברואר, 2019 14:00
ההגנה 30 באר שבע

מפגש מומחים

גיבוש הסכמה על תפיסת תכנון ארוך טווח של המרכזים החדשים.
6 נובמבר, 2018 15:00
מלון כרמים, קיבוץ קריית ענבים, ירושלים

כנס יוזמת "ישראל 2048"

כנס יוזמת ״ישראל 2048-עתיד משותף״ באוניברסיטה העברית, בראשות פרופסור שלמה חסון שותפנו היקר.
15 אפריל, 2018 14:00
האוניברסיטה העברית בירושלים

כנס שדרות לחברה

עיקרי תכנית "ישראל 2048 עתיד משותף" והחזון לעתיד טוב וחזק יותר בישראל, באמצעות שלושה מרכזי חיים עצמאיים ומשגשגים - נגב, גליל ומרכז.
5 מרץ, 2018 19:00
שדרות

מפגש קבוצת המאה מס' 1

מפגש קבוצת המאה מס' 1, כשצורך והזדמנות נפגשים.
15 פברואר, 2018 14:30
שדרות רוקח 80 תל אביב