Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

קידום מדיניות

קבוצת המאה השותפות הארצית

"קבוצת המאה" הינה שותפות רחבה של אנשי מפתח ונציגי ארגונים מהמובילים בישראל,  מכלל הסקטורים והמגזרים, ביניהם: נציגי ממשל, רשויות, מגזר עסקי, מגזר חברתי, פילנטרופיים, אנשי אקדמיה מדיסציפלינות שונות, אנשי תקשורת, גורמי תכנון ועוד, אשר חברו יחד לסייע בקידום מחויבות ממשלתית לתכנון מרחבי-חברתי ארוך טווח למדינה, המבוסס על פריסה מיטבית של אוכלוסיית ישראל בנגב ובגליל, לקראת שנת ה- 100 למדינה.

קרא עוד -->

ישראל 2048 – שותפות נגב

מועצת הנגב וארגונים מובילים נוספים מהנגב מקדמים מהלך שתפקידו לסייע למדינה, לרשויות המקומיות ולגופים השונים בהבנת אתגרי העתיד ובתכנונם האיזורי, לאור התובנות שעלו בתוכנית "ישראל 2048 – עתיד משותף".

קרא עוד -->