Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

פרוייקטים

גרעיני יוזמה

משחר ימי ההתיישבות החדשה בארץ ישראל, תפס רעיון ה"גרעין" כקבוצת התיישבות, מקום מרכזי; גם כיום, מהווה רעיון ה"גרעין" כלי רב ערך ביכולת להוציא אל הפועל תכניות התיישבותיות; קבוצה של יחידים או משפחות, המתארגנות יחד להתיישבות משותפת, מסוגלת להתגבר על עיכובים, מכשולים וקשיים שונים, שקשה ולעיתים בלתי אפשרי להתמודד אתם לבד. הכוח המשותף של הגרעין גדול בהרבה מסך הפרטים המרכיבים אותה.

קרא עוד -->

קולקטיב אימפקט

תכנית חברתית ארגונית התומכת בתהליכי הפיתוח העירוניים ומסייעת ביצירת שינוי חיובי דמוגרפי בעיר. התהליך החברתי ממוקד במשיכה של אוכלוסיות חדשות אשר ישתלבו בעיר ויובילו לשינויים ולשיפור מיצוב העיר כאיכותית ואטרקטיבית.

קרא עוד -->

עיר שווה

תכנית ארצית המתמקדת בפיתוח ערים בפריפריה במס' מישורים: צמצום הפערים החברתיים, הגדלת הביקוש למגורים ועידוד הצמיחה העירונית, יחד עם יצירת פלטפורמה להגשמת תמונת עתיד משגשגת. כל אלו יהוו אבן שואבת לאוכלוסיות חדשות ומגוונות ולחיזוק האוכלוסיות הקיימות.

קרא עוד -->

שכונת חיים

"שכונת חיים" היא מודל התיישבותי חדשני, המביא את הגישה של ההתיישבות הכפרית אל ליבו של המרחב העירוני, תוך שמירה על היתרונות של כל אחד מהם. זוהי צורה מקורית של התחדשות עירונית, הנותנת מענה לצרכים בסיסיים של רוב בני האדם – ברמת החברה, הביטחון אישי, הגישה למרחבים ירוקים ובמיוחד השאיפה לחיים כחלק מקהילה.

קרא עוד -->