Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

מודלים

תפישה אזורית

התפישה המרחבית האזורית לשנת 2048 – שנת המאה למדינת ישראל, גובשה לאחר בחינת המגמות העתידיות ומשמעותן ביחס לכיווני הפיתוח של מדינת ישראל, וזאת, על-רקע התחזית הדמוגרפית לצמיחת האוכלוסייה לכ-17 מיליון תושבים בשנת המאה למדינה.

קרא עוד -->