Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

תפישה אזורית

התפישה המרחבית האזורית לשנת 2048 – שנת המאה למדינת ישראל, גובשה לאחר בחינת המגמות העתידיות ומשמעותן ביחס לכיווני הפיתוח של מדינת ישראל, וזאת, על-רקע התחזית הדמוגרפית לצמיחת האוכלוסייה לכ-17 מיליון תושבים בשנת המאה למדינה.

אקו-סיסטם רב מימדי

מתוך ראיה אסטרטגית הרואה בגידול האוכלוסייה העתידי הזדמנות ולא משבר, גובשה תפישה מרחבית-אזורית המשקפת את החזון לשנת ה 100 למדינה המציעה מסגרת ובסיס לגיבוש מדיניות תכנונית ארוכת טווח; התפישה המרחבית גובשה בהלימה לעקרונות מיזם "ישראל 2048 – עתיד משותף", בשיתוף גורמים רבים ומגוונים, ביניהם: אנשי מפתח ומומחים מארגונים ארציים מובילים, נציגי ממשלה, נציגי רשויות מקומיות, מגזר עסקי, מגזר חברתי, פילנתרופים, אנשי אקדמיה, אנשי תקשורת, גורמי תכנון ועוד.

תכנית זו מעוררת מחד שיח באשר לכיווני הפיתוח העתידיים ומאידך מעודדת ראיה אסטרטגית הקשובה לצרכי השטח במהלך שאינו פוליטי, אלא כזה השואף ליצירת בסיס משותף, שוויון הזדמנויות ומוביליות חברתית וכלכלית, השואפת להשגת איכות חיים גבוהה לכל אזרח, בכל תחום, בכל מקום.

דגש מיוחד ניתן לרמה המרחבית העירונית והשכונתית, במסגרתן באים לידי ביטוי צרכי התושבים בתחומי חיים שונים: כלכלה, תחבורה, תעסוקה, שירותי ציבור, עיצוב עירוני וחיי קהילה.

התפישה המרחבית ועקרונותיה מיועדת ליצרית מערכת אורבנית המתפקדת כאקו-סיסטם רב-מימדי וכוללת התייחסות לתפקוד ולארגון מרחבי של כל אחת מיחידות הבסיס המרכיבות את המערכת, את הדינמיקה ויחסי הגומלין בין יחידות בסיס באותה רמה מרחבית ובין יחידות בסיס ברמות מרחביות אחרות. תפישה זו מציעה  את סיווגן של יחידות הבסיס לשלושה סוגי רמות תפקוד: ראשה, השפעה וצמיחה.

קטגוריה
שתף

סקר:

בחרת לגור בעיר, מה הופך את העיר להיות אטרקטיבית עבורך?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.