Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

תעסוקה

כפי שעולה מדו"ח ה-OECD לשנת 2017, תמונת המצב במדינת ישראל מורכבת. מחד, ישנם נתונים כלכליים מעודדים הכוללים שיעורי תעסוקה גבוהים ושיעורי אבטלה נמוכים ביחס לשאר מדינות ה-OECD. בדומה, נתוני הבריאות ותוחלת החיים הינם גבוהים מאוד ביחס לממוצע של מדינות ה-OECD, כך גם מדדי ההשכלה גבוהים יחסית.

תחום התעסוקה בראי 2048

כאשר נתבונן בהתפלגות המשרות בחתך מרחבים שונים, ניווכח כי זו אינה אחידה ומסתמן כי רוב מקומות התעסוקה ממוקמים באזור מרכז הארץ. בנוסף, רמת ההכנסה משתנה כאשר רמת ההכנסה הממוצעת באזור המרכז גבוהה משמעותית לעומת הנגב והגליל (הפריפריה), כמו כן, קיימים מקצועות מהותיים במחסור באזורי הנגב והגליל (שירותים מקצועיים וכד').

תעסוקה ככלל, ותעסוקה איכותית בפרט, מהווה מרכיב מהותי בהתפתחותם של מרכזי חיים חדשים ושיקול מרכזי בעת ההחלטה להעתיק מגורים למרחבים אלו; סוגיה זו הופכת  את תחום התעסוקה למרכיב משמעותי ומרכזי ביצירת מרכזי החיים החדשים בנגב ובגליל. מכאן, כי על מנת להפוך את הנגב והגליל למוקדי משיכה למסה קריטית של אוכלוסייה, קיימת חשיבות, כבר בנקודת הזמן הזו, לתכנן באזורים אלו  מוקדי תעסוקה מרכזיים ותחרותיים ברמה הבין לאומית, המתחברים למגמות ותחזיות עולמיות לשוק התעסוקה, הצריכה והתעשיות.

תכנון תחום התעסוקה בראי חזון 'ישראל 2048 – עתיד משותף' מבקש למנף את הנכסים ה'לא ממומשים' האדירים הקיימים בנגב ובגליל וליצור מגוון אפשרויות תעסוקה; בתעשיות חדשות ומתקדמות, ופיתוח תכניות הכשרה מותאמות לאוכלוסיות הייחודיות לכל אזור. מתן מענה לאוכלוסיות אלה יאפשר הגברת תפוקות והתייעלות לצד מיצוי הפוטנציאל הגלום בגיוון תעסוקתי לכדי חדשנות ויצירתיות בשוק התעסוקה.

עקרונות פעולה
כחלק מחזון ומטרות מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף', התגבש לראשונה צוות תעסוקה 2048 בחודש נובמבר 2018. חברי הצוות, בתפקידי מפתח שונים ומסקטורים מגוונים, נפגשו במטרה לגבש את העקרונות המרכזיים לתפיסת התעסוקה בראי שנת 2048, ומתוך הבנת החשיבות בגיבוש עקרונות אלו כבר היום.

עקרונות ברמה הלאומית

  • חיזוק אלמנטים של שוויון, באמצעות הנגשת תעסוקה למגוון קבוצות
  • היערכות לשינוי מקצועות והיערכות למקצועות ולפלטפורמות עבודה עתידיים
  • חיזוק עסקים קטנים ובינוניים

עקרונות ברמת המרכזים (החדשים)

  • השקעה ביזמים תחילה, המחוללים תעסוקה במרחב, בין היתר באמצעות העתקה של מודלים מוצלחים (יזמים שהצליחו להביא תעסוקה בסדר גודל לנגב ולגליל)
  • קלות עשיית עסקים במרכזי החיים תחילה – כחלק מהמאמץ הממשלתי להפחית נטל רגולטורי וביורוקרטי, מתן קדימות ועדיפות לעסקים בגליל ובנגב
  • חיבור בין חינוך, השכלה/הכשרה, התמחות/ניסיון מעשי, ותעסוקה באותו מרחב גיאוגרפי
  • פיתוח משמעותי של סקטור השירותים המקצועיים במרכזי החיים באמצעות פיתוח מגוון רחב של מקצועות

עקרונות ברמה המקומית

  • מצוינות בחינוך ובידול ההיצע החינוכי
  • פיתוח מנהיגות מקומית שלוקחת אחריות על נושא התעסוקה ובכלל
  • פיתוח כלכלה מקומית מקיימת, לצד מתן עדיפות לפיתוח תעסוקה במרקם העירוני על פני אזורי תעשייה מרוחקים
קטגוריה
שתף

סקר:

בחרת לגור בעיר, מה הופך את העיר להיות אטרקטיבית עבורך?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.