Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

תחבורה

תחום התחבורה הינו בעל השפעה ישירה ומכרעת על המשק ורמת איכות החיים של התושבים במדינה. בתוך כך, ניידות גבוהה ותחבורה יעילה מהוות מרכיב משמעותי בפוטנציאל השגשוג הכלכלי. בתקופה האחרונה אנו עדים לסיקורים רבים בתקשורת, אשר עוסקים בצרכי התושבים ובמענה הקיים והמתוכנן לצרכים אלו.

בדין וחשבון מסכם בנושא קידום התחבורה הציבורית בישראל, שפורסם בחודש יולי 2018 על ידי ועדת הכלכלה, התריעה הוועדה כי העומס בכבישים, מהווה מצב חירום למשק ולמדינה ומחייב תגובה מהירה ונרחבת הכוללת מחויבות לאורך זמן לתיקון המצב.

נזקי הגודש בכבישים בשנת 2018 מוערכים בכ-35 מיליארד ₪ בשנה, וצפויים לעמוד על כ-70 מיליארד ₪ בשנה בשנת  2040. השימוש הרב בכלי הרכב הפרטיים פוגע בסביבה ובבריאות התושבים על ידי פליטת גזי חממה ומזהמים נוספים. במקביל לחשיבותו הכלכלית של התחום והשפעתו הישירה על חיי היום-יום של האזרח, תחום זה מצריך השקעות גבוהות יחסית בתשתיות ותהליכי הביצוע, משלב התכנון ועד השימוש בפועל, בתשתיות אורך זמן רב.

כל הנ"ל מציב את תחום התחבורה כנושא אקוטי ומרכזי בראי שנת 2048
בראי חזון 'ישראל 2048 – עתיד משותף' ועל מנת ליצור מרכזי חיים חזקים ועצמאיים, נדרש כבר היום לתכנן את הקישוריות והחיבוריות של מרכזי העתיד, בייחוד בתוך המרכז עצמו – הן ברמת העיר והשכונה והן בין הערים ואל עיר הראשה.  לצורך כך, נדרשת השקעה במניעת הצורך בשימוש בתחבורה ציבורית במקומות בהן הדבר יתאפשר לצד פתרונות תחבורה ציבורית יעילה ואיכותית עבור מגוון סוגי המשתמשים ומתוך הבנת מגוון הצרכים, תוך סנכרון תשתיות הדיור והתעסוקה בצורה המיטבית.

עקרונות לביצוע
כחלק מחזון ומטרות מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף', התגבש לראשונה צוות תחבורה 2048. חברי הצוות, בתפקידי מפתח שונים ומסקטורים מגוונים, נפגשו במטרה לגבש את העקרונות המרכזיים לתפיסת התחבורה בראי שנת 2048, ומתוך הבנת החשיבות בגיבוש עקרונות אלו כבר היום.

עקרונות ברמה הלאומית
1. תכנון התחבורה כמחולל לסגירת פערים בין הפריפריה למרכז
2. מניעת הצורך בתחבורה במקור, על בסיס מענה פנים עירוני ומרחבי שמצמצם צורך בנסיעה ומגביר הליכתיות
3.מתן עדיפות לתחבורה ציבורית ותקצוב השקעות לפי רמת שירות מחייבת
4.שילוב פתרונות טכנולוגיים בתחבורה – תמרוץ חדשנות, ניסוים ומו"פ
5. מנגנוני יישום יעילים – מימוש מהיר, בתוך מסגרת של תכנון ארוך טווח

עקרונות ברמת המרכזים (החדשים)
1. נגישות גבוהה למטרופולין ולשירותים – תפישה תחבורתית מטרופולינית, על- מוניציפלית
2. תחבורה משרתת את הדיור והתעסוקה ומתחשבת בשיקולי סביבה
3. שיפור נגישות ("עד 15 דקות המתנה לתחבורה ציבורית") וצמצום פערים
4. מתן מענה לכל אזור ולכל סוג אוכלוסייה בהתאם לצרכיהם
5. תפיסת תחבורה ציבורית Door To Door כולל מענה ל– Last Mile ברגל, באופניים, קורקינט וכדומה – לטובת יצירת פתרון הוליסטי

עקרונות ברמה מקומית
1. תפישת תחבורה מחברת תוך אזורית
2. קיצור זמנים ופתרונות ביניים תוך אזוריים
3. תכנון מוטה תחבורה ציבורית כאמצעי תחבורה מרכזי וחיבוריות אל התחבורה הציבורית
4. מענה לצרכים התחבורתיים של הפרט כקישור בין הדיור לתעסוקה
5. נגישות במקום ניידות: מניעת הצורך בתחבורה מלכתחילה על ידי יצירת סביבה מעודדת הליכתיות ורכיבה על אופניים כאמצעי תחבורה עיקרי (בשיעור גבוה)

קטגוריה
שתף

סקר:

במה היית רוצה לעסוק בעתיד?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.