Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

שכונת חיים

"שכונת חיים" היא מודל התיישבותי חדשני, המביא את הגישה של ההתיישבות הכפרית אל ליבו של המרחב העירוני, תוך שמירה על היתרונות של כל אחד מהם. זוהי צורה מקורית של התחדשות עירונית, הנותנת מענה לצרכים בסיסיים של רוב בני האדם – ברמת החברה, הביטחון אישי, הגישה למרחבים ירוקים ובמיוחד השאיפה לחיים כחלק מקהילה.

מודל "שכונת חיים" מספק פתרון למספר אתגרים העומדים בפני החברה הישראלית;

– מענה למצוקת הדיור
– עידוד התחדשות עירונית
– מענה הצורך האישי והלאומי בקהילה ובחברה חזקה

כל אלו מהווים חלק מהתהליך חיזוק הנגב והגליל במסגרת תכנון ארוך טווח הלוקח בחשבון את גידול האוכלוסייה והפיזור המתבקש בעקבות הגידול.

שתי דרכים להקמת "שכונות חיים":

– הפיכת שכונות קיימות ל"שכונות חיים", על-ידי אימוץ פעולות המקדמות התחדשות עירונית והטמעת העקרונות הקהילתיים של התכנית

– הקמת שכונות חדשות בתוך הערים ע"פ מודל "שכונות חיים"; הקמת שכונות כחלק אורגני מהעיר ולא לצידה, כדי להבטיח את השתלבותן במרקם העירוני הקיים ומאפשרת לתושבים ליהנות משירותים לוקאליים ברמה גבוהה, המהווים חלק מן השכונה.

ייחודה של "שכונת חיים" על פני שכונות איכותיות אחרות הקיימות בארץ, הוא בשילוב שהיא מציעה בין התכנון הפיזי לתכנון הקהילתי, וברמת ההבניה הקהילתית, האופיינית היום אך ורק ליישובים קהילתיים ולישובים בעלי אופי כפרי; החידוש בתפיסת "שכונת חיים" הוא בשילוב הייחודי בין מאפיינים עירוניים למאפיינים כפריים באופן המציע את היתרונות של כל אחד מהם, תוך מיתון החסרונות המשויכים לכל אחת מצורות התיישבות אלו.

קטגוריה
שתף

סקר:

במה היית רוצה לעסוק בעתיד?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.