Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

ישראל 2048 – שותפות נגב

מועצת הנגב וארגונים מובילים נוספים מהנגב מקדמים מהלך שתפקידו לסייע למדינה, לרשויות המקומיות ולגופים השונים בהבנת אתגרי העתיד ובתכנונם האיזורי, לאור התובנות שעלו בתוכנית "ישראל 2048 – עתיד משותף".

מטרה השותפות
יצירת מצפן תכנוני לנגב ע"י ניסוח חזון משותף ומחבר, אשר יבוא לידי ביטוי באמצעות מימוש עקרונות התכנון ויוזמות לביצוע במסגרת "ישראל 2048 – עתיד משותף".

היעד
1. גיבוש קבוצת מובילים אשר תייצג את כלל הסקטורים השונים: שלטון מקומי, ממשלה, סקטור פרטי, ארגוני חברה אזרחית וכלל המגזרים
2. הקמת 'קבוצת ה-100' של בעלי עניין מובילים באזור הנגב ומומחים שייקחו חלק בתהליך גיבוש היוזמה
3. גיבוש תכנית פעולה מוסכמת לקידום שת"פים אזוריים ויצירת התחייבות ממשלתית ל"נגב 2048"

התהליך, התוצר ולוחות הזמנים
התוצר הרצוי של התהליך הוא גיבוש חזון לנגב אשר יהווה את העוגן האזורי של התכנית הלאומית "ישראל 2048 – עתיד משותף"; תכנית הפעולה אשר תתגבש על ידי כלל השותפים תניח עקרונות מוסכמים, יוזמות ומנועי צמיחה על סדר היום במסגרת הפעילויות הבאות:

1. מפגשים של הצוות המוביל במהלך 2019
2. מפגשים של צוותי משנה מתוך הצוות המוביל, לטובת מיקוד העקרונות והיוזמות הקונקרטיות לגליל, תוך דגש על תכניות פעולה וקידום ביצוע
3. עבודה של הצוות המוביל לצורך גיבוש תכנית פעולה לקידום מדיניות ויצירת התחייבות ממשלתית ארוכת טווח לנגב, כחלק מחזון "ישראל 2048 – עתיד משותף" – ניתוח התובנות ועיצוב מדיניות, שיתופי פעולה, העלאת מודעות ופרקטיקות לביצוע

מצ"ב מסמך נגב 2048– מסמך המדרם לפיתוח הנגב

בשיתוף:

קטגוריה
שתף

סקר:

כיצד היית רוצה להתנייד בתוך העיר?

הערות

תגובה אחת על “ישראל 2048 – שותפות נגב

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.