Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

ישראל 2048 – שותפות גליל

לצד שגשוגה של ישראל ניכר כי איכות החיים של האזרחים נשחקת, הן בקרב תושבי הגליל והנגב והן בקרב תושבי מרכז הארץ.

במסגרת הניסיון לאמוד את המגמות העתידיות ואת משמעותן ביחס לכיווני הפיתוח של ישראל ולאור התחזיות הדמוגרפיות כלכליות-חברתיות-ערכיות בשנת המאה למדינה, נלמדו מירב תוכניות הפיתוח הארציות שתוכננו בעבר, נותחו מקרי בוחן מהעולם, והכול תוך תמיכה של אנשי מקצוע מובילים (חברת Tasc, ארגון מעוז, רשויות, ממשלה, גורמי חברה אזרחית ועסקים, פרופסורים ומומחים בכל התחומים).

אנו מבינים שאנו חיים באחת משעותיה היפות ביותר של מדינת ישראל , מבחינת שגשוג ויכולות; תקופה בה ניתן לתכנן ולבנות את הפרק הבא בסיפור של המדינה ממקום של עוצמה, ראייה רחבה וחזון. מתוך תמונת מצב זו, מתבהר תפקידו של הגליל ביחס לעתידה של מדינת ישראל – אזור המהווה מרחב לאפשרויות בקנה מידה לאומי ועל כן נועד לו תפקיד משמעותי ביצירת הסיפור הבא של מדינת ישראל.

ישראל 2048 – שותפות גליל
השותפות מקודמת על ידי עתודות צפון, תנועת אור ונציגים נוספים מהמהלך הארצי;

מטרה השותפות
יצירת מצפן תכנוני לגליל ע"י ניסוח חזון משותף ומחבר, אשר יבוא לידי ביטוי באמצעות מימוש עקרונות התכנון ויוזמות לביצוע ב"ישראל 2048 – עתיד משותף".

היעד
1. גיבוש קבוצת מובילים אשר תייצג את כלל הסקטורים: שלטון מקומי, ממשלה, סקטור פרטי, ארגוני חברה אזרחית וכלל המגזרים
2. הקמת 'קבוצת ה-100' של בעלי עניין מובילים מהגליל ומומחים שייקחו חלק בתהליך גיבוש היוזמה
3. גיבוש תכנית פעולה מוסכמת לקידום שת"פים אזוריים ויצירת התחייבות ממשלתית ל"גליל 2048"

התהליך, התוצר ולוחות הזמנים
התוצר הרצוי של התהליך הוא גיבוש חזון לגליל אשר יהווה את העוגן האזורי של התכנית הלאומית "ישראל 2048 – עתיד משותף". תכנית הפעולה אשר תתגבש על ידי כלל השותפים תניח עקרונות מוסכמים, יוזמות ומנועי צמיחה על סדר היום במסגרת הפעילויות הבאות:

1. מפגשים של הצוות המוביל במהלך 2019
2. מפגשים של צוותי משנה מתוך הצוות המוביל, לטובת מיקוד העקרונות והיוזמות הקונקרטיות לגליל, תוך דגש על תכניות פעולה וקידום ביצוע
3. עבודה של הצוות המוביל לצורך גיבוש תכנית פעולה לקידום מדיניות ויצירת התחייבות ממשלתית ארוכת טווח לגליל, כחלק מחזון "ישראל 2048 – עתיד משותף" – ניתוח התובנות ועיצוב מדיניות, שיתופי פעולה, העלאת מודעות ופרקטיקות לביצוע

קטגוריה
שתף

סקר:

מהם התחומים העיקריים שעל המדינה לתכנן ולפתח כבר היום, כדי להתכונן באופן מיטבי למדינה של כ-17 מיליון תושבים?

הערות

2 תגובות על “ישראל 2048 – שותפות גליל

מבקש להצטרף לקבוצת שותפות גליל
אדר' דני קידר א.ב. מתכננים
תושב הגליל. ב 21 השנים האחרונות בכורזים

אשמח להצטרף לקבוצת שותפות גליל.
אני מנהלת גיוס והשמה עצמאית בגליל ופועלת לקידום תעסוקה עתירת ידע באזור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.