Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

קבוצת המאה השותפות הארצית

"קבוצת המאה" הינה שותפות רחבה של אנשי מפתח ונציגי ארגונים מהמובילים בישראל,  מכלל הסקטורים והמגזרים, ביניהם: נציגי ממשל, רשויות, מגזר עסקי, מגזר חברתי, פילנטרופיים, אנשי אקדמיה מדיסציפלינות שונות, אנשי תקשורת, גורמי תכנון ועוד, אשר חברו יחד לסייע בקידום מחויבות ממשלתית לתכנון מרחבי-חברתי ארוך טווח למדינה, המבוסס על פריסה מיטבית של אוכלוסיית ישראל בנגב ובגליל, לקראת שנת ה- 100 למדינה.

קבוצת המאה – ערכים מובילים

 • שוויון, שגשוג וחוסן כלכלי-חברתי לכלל אזרחי מדינת ישראל, בכל איזור ובכל תחום
 • חיבור, פתיחות ואחדות בין כלל האוכלוסיות במדינה, לאור חזון משותף

 קבוצת המאה – חברי הפורום

 • אנשי מפתח בעלי יכולות השפעה ביצועית ומקצועית, ברמה הגבוהה ביותר
 • אנשי רוח בעלי חיבור רעיוני, מהותי ופרקטי לחזון, אשר יתרמו לקידומו
 • אנשי מקצוע אשר ייקחו חלק אקטיבי בקידום היוזמה: גיבוש תכניות פעולה, פיתוח מיזמים, עריכת מפגשים תקופתיים, קידום יוזמות, השתתפות פעילה בקבוצות חשיבה ועוד

קבוצת המאה – פעילות במסגרת השותפות

 • התווית עקרונות לתכנון המרכזים החדשים בנגב ובגליל ופיתוח מפת העתיד של ישראל
 • יצירת סיפור לאומי חדש לנגב ולגליל לטובת קידום איכות חיים גבוהה לכלל אזרחי המדינה
 • קידום יוזמות מידיות בנגב ובגליל, צופות פני העתיד, המשפיעות על יצירת המרכזים החדשים
 • גיבוש תכניות הפעולה לקידום החזון ורתימה משמעותית ומהותית של המערכות השונות
 • פעילות רב- תחומית, רב-מגזרית, רב-תרבותית, א-מפלגתית (ועל מפלגתית)
 • יצירת הסכמות ומתן גיבוי ציבורי רחב לתהליך, תוך רתימת התושבים והציבור לקחת בו חלק פעיל

 הקבוצה פתוחה לכל חבר/ה המתחבר/ת לערכים ולחזון, בעל/ת ידע, יכולת ורצון להשפיע, מכלל החברה בישראל ובכל עת.

קטגוריה
שתף

סקר:

מהם התחומים העיקריים שעל המדינה לתכנן ולפתח כבר היום, כדי להתכונן באופן מיטבי למדינה של כ-17 מיליון תושבים?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.