Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

עיר שווה

תכנית ארצית המתמקדת בפיתוח ערים בפריפריה במס' מישורים: צמצום הפערים החברתיים, הגדלת הביקוש למגורים ועידוד הצמיחה העירונית, יחד עם יצירת פלטפורמה להגשמת תמונת עתיד משגשגת. כל אלו יהוו אבן שואבת לאוכלוסיות חדשות ומגוונות ולחיזוק האוכלוסיות הקיימות.

תכנית "עיר שווה" – האצת תהליכי שוויון וצמיחת ערי הפריפריה

"ערי הפיתוח" בגליל ובנגב מהוות זירת מפגש למרבית מסוגיות חוסר-השוויון בישראל; הן נתפסות כפחות אטרקטיביות, חסרות גיוון עירוני ונמצאות בפער ניכר ממיצוי הפוטנציאל שלהן, באספקטים רבים.

תחזיות דמוגרפיות ל-30 השנים הקרובות מצביעות על גידול צפוי של אוכלוסיית ישראל לכ-17 מיליון תושבים בשנת 2048; הגידול הצפוי באוכלוסייה יכתיב שינויי תפיסה והתנהגות הכרחיים בדפוסי ההתיישבות בישראל והפיכתה ממדינה עם מרכז ופריפריה מובחנים למדינה בעלת שלושה מרכזי חיים – בנגב, בגליל ובמרכז הארץ. בראייה זו, קיימת חשיבות עצומה לצמיחתן של ערי הפיתוח בפריפריה וליכולתן לתת מענה הוליסטי ואטרקטיבי לתושבים הקיימים ולאלו שיתווספו במהלך השנים הקרובות.

מרכיבי תכנית "עיר שווה"

  1. מיפוי לוקאלי ועריכת תכנית צמיחה עירונית – על בסיס לימוד וניתוח הנכסים הייחודיים לעיר וההקשר המרחבי, ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, תגובש תכנית צמיחה עירונית אשר תכלול מפת פיתוח עירונית-עתידית, תכנית כלכלית-עסקית עירונית, פרוגראמה תפיסתית להתחדשות ותכנית יעדי צמיחה.
  2. פיתוח שכונות קיימות – יצירת ערך בשכונות הקיימות לטובת מיתון הפער החברתי אל מול שכונות העתיד, העצמה חברתית-קהילתית והקמת פלטפורמה רב-מערכתי לפעילויות קהילתיות.
  3. זהות וגאווה מקומית – חיזוק תחושת השותפות והאחריות של תושבים קיימים וחדשים, באמצעות שיתוף הציבור וגורמים פעילים בעיר בתהליכי הצמיחה העירונית ("קולקטיב אימפקט").
  4. "גרעיני יוזמה" – הנעת תהליכי פיתוח ויזמות מקומית למיצוב התנופה ופיתוח עתיד תעסוקתי, באמצעות התיישבות בעיר של "גרעיני יוזמה" אשר יובילו יזמות בעלת אימפקט ניכר בתחום העסקי או החברתי בעיר. התהליך יכלול איתור, גיוס הגרעין, ליווי, סיוע בפתרונות דיור ותמיכה בהקמת המיזם.
קטגוריה
שתף

סקר:

כיצד היית רוצה להתנייד בתוך העיר?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.