Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

סביבה

תחום הסביבה מאגד מספר תתי-תחומים: נושאי איכות סביבה כגון: רעש, זיהום אויר, פסולת, חומרים מסוכנים וכדומה, בנוסף, נכללים גם נושאים הנוגעים לשמירת טבע ונוף כגון שמירה על בתי גידול, מסדרונות אקולוגים, מגוון מינים ועוד. השמירה על סביבה בריאה חשובה להבטחת שירותי המערכת הטבעית המספקת לאדם מוצרים בסיסיים כמו מים נקיים, אויר נקי, אקלים יציב ומזון מזין.

חשיבות תחום הסביבה בראי 2048

התפתחות מדעי הסביבה ומאורעות אקלימיים בקנה מידה גלובאלי הראו את חשיבותו של תחום הסביבה כגורם מכריע להמשכיותו של המין האנושי ושאר המינים על פני כדור הארץ. ואכן, לאחרונה מוקצים משאבים הולכים וגדלים לצורך פעילות בקני מידה מקומיים, לאומיים ובינלאומיים שמטרתם לקדם את נושא הסביבה ולהילחם בשינוי האקלים.

לאור זאת, הגידול המאסיבי הצפוי במספר התושבים במדינה בכלל ובמרכזים החדשים בפרט מצריך תכנון קפדני של הסביבה על מנת להתחשב בהכרח לאזן בין צרכי הפיתוח של מדינת ישראל לבין הרצון לשמור שטחים פתוחים ושטחים בעלי ערכי טבע ונוף מיוחדים לטובת תושבי המדינה ודורות העתיד ולהגן על איכות האויר, המים והמזון של תושבי המדינה.

הכלים אשר משמשים להשגת יעדים אלה הינם פיתוח עירוני בר-קיימא הכולל בנייה רוויה, נגישות וקישוריות להפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים, בנייה ירוקה, תשתיות אנרגיה ירוקות ועוד תוך זיהוי מוקדי פעולה עיקריים, ופעולה להנעת התהליכים המשמעותיים ביותר עבור ישראל עד לשנת 2048. אנו סבורים שבתכנון נכון, בשילוב עם כלים משלימים כלכליים ואחרים, ניתן להגיע בשנת היעד למצב בו יושגו היעדים בתחומים השונים תוך שמירה על הסביבה, ואף שיפור לטובת הטבע והאדם.

עקרונות לפעולה

כחלק מחזון ומטרות מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף', התגבש לראשונה צוות סביבה 2048 במטרה לגבש את העקרונות המרכזיים לתפיסת הסביבה בראי שנת 2048, ומתוך הבנת החשיבות בגיבוש עקרונות אלו כבר היום.

עקרונות ברמה הלאומית

 • שרידות – הבטחת עמידות התכנית גם במידה ובעתיד ישתנו התנאים הבסיסיים בצורה קיצונית- גיאופוליטית, ביטחונית או כלכלית. תכנון מתוך רווחה (בהווה) זו פריבילגיה שלא הייתה מעולם, נדרש להבין שאינה מובטחת קדימה
 • יתירות – תכנון תוך התחשבות "ביום שאחרי" שנת 2048 ותוך הבנה שמשאב הקרקע במחסור
 • פעילות לאור הגדרת קווים אדומים בכל הנוגע לטבע במדינת ישראל
 • התחשבות בטבע בעת מהלכי תכנון, ביחס לשלוש קבוצות: שימור הטבע לצד הפיתוח, טבע כמאיץ לפיתוח (טבע עירוני, תיירות וכדו') טבע כטבע (מרחבים שנרצה להשאיר ללא פיתוח לנצח)
 • קידום חקלאות מסויימת במרכז כחקלאות רב-תפקודית התומכת בשימושים סביבתיים לצד פיתוח מבוקר, ומתוך ראיה כוללת של השטחים הפתוחים בפריפריה
 • פיתוח עירוני בר-קיימא, אשר יקדם את היעדים הלאומיים להפחתת גזי חממה, בניה ירוקה וציפוף
 • הגנה על מינים מקומיים ונודדים ומערכות אקולוגיות מתפקדות, מניעת הכחדת מינים, אישוש מינים בסכנה, ביעור ומניעת כניסה של מינים פולשים וריסון מינים מתפרצים
 • מסדרונות אקולוגים – הבטחת קישוריות בין אזורי הליבה החיוניים לשמירת טבע ברמה הלאומית והשטחים המוגנים
 • התחשבות ביהודה ושומרון בהיבט הסביבתי אקולוגי

עקרונות ברמת המרכזים (החדשים)

 • קידום מנועי צמיחה תיירותיים אשר יעצימו את הנכסים האקולוגיים הייחודיים לישראל (למשל חיזוק אתרי הקינון ומסלולי נדידת הציפורים)
 • שימור ופיתוח אזורים חקלאיים כעתודות לאספקת מזון איכותי וזול עבור הערים הסמוכות במרכזי החיים החדשים
 • שימור אזורים חקלאיים כעתודות לשיקום מערכות אקולוגיות אשר מספקות שירותי סביבה חיוניים למרכזי האוכלוסייה בארץ, כגון החדרת מי תהום, אזורי חיץ בין העיר והטבע וכדומה
 • שמירה על חקלאות המסמלת אזור – "חקלאות מותג"
 • שמירת חיץ פתוח בין ישובים עירוניים

עקרונות ברמה המקומית

 • ציפוף מטרופולינים בדגש על הפריפריה ובכלל זה התחדשות עירונית, תכנון שכונות מקיימות ובנייה ירוקה
 • מינוף, האצה והטמעה מקומית של טכנולוגיות גרין-טק וקלין-טק
 • הפחתת זיהומים וסיכונים לאוכלוסייה באזורים עירוניים
 • יצירת ממשקים לשיתופי פעולה בין המרחב החקלאי למרחב העירוני
קטגוריה
שתף

סקר:

מהם התחומים העיקריים שעל המדינה לתכנן ולפתח כבר היום, כדי להתכונן באופן מיטבי למדינה של כ-17 מיליון תושבים?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.