Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

מרכז מידע

מרכז המידע לנגב ולגליל נוסד בשנת 2002, וכיום הוא הגוף הלאומי לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל ומהווה את החוליה הראשונה שמקשרת בין המתיישבים הפוטנציאליים לבין היישובים, המועצות, העיריות ורשויות ממשלתיות אחרות בתחום.

מרכז המידע מספק מידע מקיף ומקצועי על הישובים, המועצות והרשויות בנגב בתחומי החיים השונים, בהם: דיור, תעסוקה ויזמות, חינוך, תרבות, תיירות, ספורט, בריאות, ביטחון אישי, שירותים קהילתיים, תשתיות והטבות.

המרכז נמצא בקשרי עבודה שוטפים עם הגורמים המשפעים במרחבי בנגב והגליל: המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קרן קימת לישראל, הרשות לפיתוח הנגב ועם כלל הרשויות והגורמים בנגב ובגליל.

כמו כן, המרכז מספק ליווי אישי למשפחות החל משלב הייעוץ הראשוני, דרך התאמת הפונים לאופי היישוב ולאורח החיים ועד למעבר לישוב חדש. עד היום סייע המרכז להתיישבות ליותר מ 30,000 משפחות, כאשר 6,000 מתוכן כבר עברו לנגב ולגליל.

המרכז פעיל בימים א’-ה’ בין השעות 8:00-17:00 ומאויש בצוות יועצות מעבר הבקיאות בהיצע הקיים להתיישבות ומיומנות בזיהוי צרכים ובהתאמה לאופי היישוב ולאורח החיים. לצד היועצות, פועלים ופועלות במרכז המידע רכזי תחומי הדיור, החינוך, הקהילה והתעסוקה, אשר מזהים מגמות בתחומם ומתאימים פתרונות למעבר נכון ומוצלח.

שתף