Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

מצטרפים לחזון

הצטרפו אלינו!

היום, יותר מתמיד, הכרחי לקדם חשיבה עתידית ברת-קיימא עבור כל תושבי הארץ, ליזום תפיסה אזורית חדשנית ולתכנן את תמונת העתיד המיטבית של ישראל.

הצטרפו גם אתם לתכנית "ישראל 2048 – עתיד משותף".

יחד, ממשיכים להקים את המדינה!

לחתימה והצטרפות >>

 

 

שתף