Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

חזון

חזון – מדינת ישראל ממקסמת את אפשרויות הצמיחה שלה, משגשגת במגוון תחומי החיים בכל האזורים ועבור כל תושביה.

המטרה – הנגב והגליל יהפכו למנועי צמיחה לאומיים ומרכזיי חיים עצמאיים המהווים אבן שואבת לאוכלוסייה המחפשת איכות חיים, הזדמנויות להגשמה עצמית וערכית בישראל.

היעד – בשנת המאה למדינה הנגב והגליל יהוו בית ל 8 מיליון אנשים, 3.5 מיליון בנגב ו 4.5- מיליון בגליל (כולל חיפה). החיים בשני מרכזים נוספים.

שתף