Generic selectors
התאמות מדוייקות בלבד
חפש בכותרות
חפש בתוכן
חפש במאמרים
חפש בעמודים

דיור

במהלך העשורים האחרונים אנו עדים למגמה הולכת וגוברת של ציפוף האוכלוסייה במרכז הארץ. באזור תל אביב, המרכז וירושלים מתגוררים כיום יותר תושבים מסך תושבי המדינה לפני כ-20 שנים. מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף' שם למטרה להביא לשינוי במגמה הנוכחית, ולייצר משיכה של מסה קריטית של אוכלוסייה אל 2 מרכזי החיים בנגב ובגליל.

שינוי במגמת ההתיישבות ברוח 2048

השינוי במגמת ההתיישבות יתאפשר על ידי הגדלת היצע וגיוון הדיור, מתן מענה איכותי ומקיף כבר ברמת השכונה והעיר וכן בזכות מחירי דיור נמוכים יחסית לאזור המרכז. כל זאת, לצד היצע נרחב של תשתיות ושירותים, מאפייני תרבות וסביבה ייחודיים לכל אזור ופוטנציאל גבוה להתפתחות אישית בקהילה יביאו להפיכת הנגב והגליל למוקדי משיכה לזוגות, משפחות וצעירים.

עקרונות לביצוע

כחלק מחזון ומטרות מיזם 'ישראל 2048 – עתיד משותף', התגבש לראשונה צוות דיור 2048. חברי הצוות, בתפקידי מפתח שונים ומסקטורים מגוונים, נפגשו במטרה לגבש את העקרונות המרכזיים לתפיסת הדיור בראי שנת 2048, ומתוך הבנת החשיבות בגיבוש עקרונות אלו כבר היום.

בבסיס סוגיית תחום הדיור עומדת תפישה מרחבית, המבוססת על הצורך בגיבוש אקו-סיסטם בין תחומי החיים השונים. הכוונה היא לסנכרון אורבני-מרחבי הכולל תשתית אינטגרטיבית של מספר רב של מערכות מורכבות: דיור, תחבורה, תעסוקה וסביבה, ותחומים נוספים. הרציונאל העומד בבסיס ההצעה שואף לשיפור משמעותי באיכות החיים ומתן מענה למדדי החיים המרכזיים תוך התייחסות לייחודו של כל אזור ולמגוון האוכלוסייה בו.

עקרונות ברמה הלאומית

 • תכנון ריאלי, גמיש, יעיל רגולטורית, יעיל כלכלית ומוכוון ביצוע
 • הקפדה על ערכי ציפוף המותאמים לכל אזור תוך התבססות על תמ"א 35
 • דיאלוג אפקטיבי עם השלטון המקומי בהיבטי פיתוח ותכנון

עקרונות ברמת המרכזים (החדשים)

 • תכנון הוליסטי בתחום הדיור המקשר בין שיקולי תעסוקה, תחבורה וסביבה
 • תכנון ששם את התושב במרכז – מגובה אומדן ביקושים חכם, סקרים ופרופילים
 • קידום התחדשות עירונית על ידי יצירת פתרונות אטרקטיביים כלכלית, שמירה ומינוף של נכסים קיימים וייחודיים למקום, שמירה על מרקמים ובינוי קיים
 • יצירת היצע של דיור בשכירות לטובת משיכת אוכלוסייה חזקה והתנסות במרחב החדש
 • שיווק חכם ואפקטיבי – יצירת סיפור ייחודי לכל אזור ומינוף נקודות החוזק שלו
 • תכנון מגוון ורב-שימושי הפונה לאוכלוסייה רחבה בראייה ארוכת טווח
 • נגישות גבוהה למטרופולינים ולשירותים

עקרונות ברמה המקומית

 • פיתוח עירוניות במרקם ממגנט ושוקק – יצירת בידול באמצעות תכנון 'מחוץ לקופסא' – תכנון מעניין, אטרקטיבי, אסתטי, בשפה אדריכלית ייחודית המותאמת לכל אזור, המייצר מקומות מגוונים בדגש על המרחב הציבורי הכולל מגוון טיפוסי בינוי במקום המתאימים לסוגי אוכלוסייה שונים
 • הקפדה על חיבוריות וקישוריות למרקם קיים והישענות על נכסים עירוניים משותפים כגון מבני ציבור, מסחר
 • עירוב שימושים נכון יעיל, מגוון ולא מגביל כעיקרון מנחה לתכנון מקומי ועירוני
 • השתתפות ציבור במהלכים עירוניים, קהילתיים ושכונתיים ומקומיים כחלק מיצירת השינוי והצמיחה בכל מקום
 • הליכה ברגל כעיקרון מרכזי בפיתוח שכונות (צל, עירוב שימושים, חתך רחוב, מדרכות, קרבה לשירותים)
 • פיזור מרוכז ואיכותי – בנייה צפופה יחסית אך תוך פיזור מרבי בין השכונות השונות
קטגוריה
שתף

סקר:

מהם הפרמטרים החשובים לך ביותר בסביבה פיזית בה אתה גר?

הערות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.